Psychologia pracy

Psychologia pracy to swego rodzaju rodzaj psychologii w kategoriach współpracy między ludźmi, pracownikami a pracodawcą, sposób rozwiązywania konfliktów, motywowania pracowników i całokształt zarządzania zasobami ludzkimi. Każda firma, przedsiębiorstwo posiada niejako swoją filozofię i psychologię.

Ma określony zakres działania, profil potencjalnych pracowników oraz plan działania. Najważniejsze jest to, by te wszystkie elementy były ze sobą spójne.

Chociaż z punktu widzenia obserwatora wydaje się to wszystko bardzo proste wcale tak nie jest szczególnie, kiedy przedsiębiorstwo zatrudnia kilkadziesiąt lub więcej pracowników. Właśnie, dlatego coraz częściej w dużych firmach i korporacjach spotykamy osoby zatrudniane na stanowiskach coach, trener.

Te osoby mają za zadanie nawiązywać relacje z pracownikami, dbać o to by nie występowały między nimi konflikty a jeśli już się tak zdarzy skutecznie można było je rozwiązać. Kiedyś takich stanowisk nie było i ludzie współpracowali, ale nie oznacza to wcale, że są zbędne i niepotrzebne.

Jadwiga Bernardczyk Meller www.uks.olsztyn.pl jakpoderwacdziewczyne.goodsite.com.pl